کارکردهای پژوهیار در اینفوگرافیک

نرم‌افزار پژوهیار با چهار قابلیت مجموعه‌سازی، سازماندهی، همزمان‌سازی و استناددهی در خدمت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد است. امکانات پژوهیار در هر چهار بخش در اینفوگرافیک زیر قابل مشاهده و دسترسی است.

برای آشنایی بیشتر با امکانات، مجموعه‌سازی، سازماندهی، استناددهی و سازماندهی، مقاله نوشتن مقاله و پایان نامه مثل آب خوردن با پژوهیار را از دست ندهید.

این دو تب محتوی زیر را عوض میکنند.
کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور). گروه نرم‌افزاری پژوهیار دانش‌آموخته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی(علم اطلاعات و دانش شناسی)، دانشگاه تهران

پاسخی بگذارید

1,103 بازدید از این صفحه انجام شده