Tag: Edit

چطور ویرایش مقاله را انجام دهیم؟!

پس از فرآیند شگفت انگیز نوشتن، یک رمان، یادداشت یا مقاله خلق شده است. ویرایش گام بعدی مهم در این خلقت است. مراحل زیر را دنبال کنید. در واقع سعی می‌کنیم در این نوشتار بیاموزیم چطور مقاله «الف» خلق شده را به «ب» تبدیل کنیم. در نهایت ناشر و نشریه مورد نظر برای چاپ مقاله […]