Tag: نقد

نقد کتاب هایی که میخوانید…

خوانندگان دیگر همیشه به نظرات و نقد شما از کتابهایی که خوانده‌اید علاقمند هستند. اگر به صورت صادقانه و دقیق افکار خود را بیان کنید،کمک خواهید کرد که به خوانندگان کتاب های جدیدی متناسب با نیازهای خود را بیابند. اگر در نگارش نقد کتاب دچار مشکل شدید، یک راه ساده این است که تصور کنید […]

اخلاق پژوهش: ۶ نکته کلیدی

دانشجویان و اعضای هیئت علمی موظف به رعایت اخلاق پژوهش هستند. مجموعه قواعد و ارزش‌هایی به کار گرفته در پژوهش، را اخلاق پژوهش می‌نامند. به این منظور همه افراد درگیر در دانشگاه‌ها می‌کوشند، موارد اخلاق پژوهش را به دانشجویان یادآوری کنند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با انتشار منشور و موازین اخلاق پژوهش سعی […]