Tag: منابع

شیوه ارجاع به منابع در پایان نامه

در زمان نگارش پایان‌نامه یکی از نکات کلیدی، شیوه ارجاع به منابع در پایان‌نامه است. به خاطر داشته باشید قبل از شروع پایان‌نامه به فرم‌های پایان‌نامه دقت کافی داشته باشید. در این فرم‌ها به طور کلی دستورالعمل‌های مهم نگارش پایان‌نامه درج شده است. به طور کلی در دستور العمل‌های مربوط به پایان‌نامه نویسی به نوع […]

چگونه به منابع تمام متن در خارج از کشور دست پیدا کنیم؟

هنگام پژوهش‌های علمی برای آگاهی از آخرین دستاوردهای روز دنیا، نیاز داریم به کتاب‌ها و مقاله‌هایی در خارج از کشور دست پیدا کنیم. بسیاری از این کتاب‌ها و مقاله‌ها در پایگاه‌های اطلاعات علمی دنیا موجود است. با جستجوی اطلاعات کتابشناختی در این پایگاه‌ها می‌توانید به اطلاعات آن دست پیدا کنید. در ایران با محدودیت‌هایی که برای خرید مقاله‌ها و […]