Tag: مشکلات پژوهشگران

مشکلات پژوهشگران در تنظیم استنادها

بسیاری از پژوهشگران، در جریان پژوهش با مشکلاتی روبرو هستند. بخش اعظم این مشکلات مربوط به تنظیم استنادها است. پژوهشگرانی که زمان زیادی را صرف تهیه متون علمی و تحلیل‌های اطلاعاتی کرده‌اند، زمان کمی برای بخش استناد و ویراستاری دارند. در بسیاری از مواقع با کمبود زمان برای تحویل کار خود روبرو هستند. برای رفع مشکلات […]