Tag: دایره اامعارف

چگونه منابع مرجع انتخاب کنیم؟

منابع مرجع، کمک زیادی در انجام تحقیقات می‌کنند. این منابع با عنوان‌هایی چون دانشنامه‌ها، لغت‌نامه‌ها و دایره‌المعارف برای پژوهشگران نام‌های آشنایی هستند. این منابع مجموعه گسترده‌ای از منابع مرجع تخصصی مفید برای پژوهشگران، مشاغل، دانشجویان و دانش‌آموزان و یا فقط برای پاسخ به یک سوال هستند. نکاتی که در منابع مرجع باید به خاطر داشته باشید ۱٫ امروزه منابع […]