Tag: به روز رسانی

به روز رسانی فیلدها

بسیاری از برنامه‌های کاربردی اجازه به روز رسانی فیلدها را به کاربر می‌دهند. به وسیله این امکان، شما می‌توانید اطلاعات نا صحیح را تصحیح کنید. در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای  ویرایش جزئیات هر مقاله ای که به کتابخانه خود اضافه کرده اید، اهمیت زیادی دارد. به شما این امکان را می دهد که هر خطایی را که در زمینه […]