چه پژوهش‌هایی برای پیشینه پژوهش مناسب است؟!

rx online

اطلاعات پیشینه پژوهش، یک تاریخچه و ماهیت یک تحقیق است. بنابراین باید به خوبی تعریف شده باشد. پیشینه پژوهش با اشاره به ادبیات پژوهش، موضوع موجود را شناسایی و توصیف می‌کند.  پیشینیه پژوهش باید به گونه‌ی باشد که ریشه مسئله مورد مطالعه را بیان کند. موارد مهم که پژوهش‌های پیشین به آن اشاره می‌کنند شامل زمینه مناسب برای مسئله، دامنه و موضوع آن و میزان موفقیت مطالعات قبلی است. به‌ویژه اشاره به شکاف‌های موجود که مطالعات شما در تلاش برای رفع آن هست.

 چه پژوهش‌هایی و در چه زمینه‌هایی استعداد آن را دارند که در پژوهش شما به عنوان پیشینه پژوهش ذکر شوند. اطلاعات پژوهش باید از جنبه‌هایی با موضوع شما دارای شباهت باشد. این شباهت می‌تواند از راه و روش گرفته تا نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعت در موضوع شما باشد. داشتن پیشینه پژوهش به تعداد کافی و کیفیت مناسب، اعتماد به نفس را در کیفیت تجزیه و تحلیل و یافته های پژوهشگر افزایش می دهد. اطلاعاتی که در ادامه ارائه خواهد شد، کمک خواهد کرد که با زمینه ضروری مورد نیاز برای درک مسئله تحقیق و اهمیت آن آشنا شوید.

با توجه به مشکلی که مورد مطالعه قرار می‌گیرد، ذکر پیشینه پژوهش ممکن است شامل شباهت‌هایی در یک یا چند مورد زیر باشد:

 • فرهنگی

  در مورد رفتار گروه های خاصی مورد بررسی قرار گرفته باشد.

 • اقتصادی

  مربوط به سیستم تولید و مدیریت ثروت مادی و یا فعالیت های تجاری باشد.

 • جنسیت

  در صفات رفتاری، فرهنگی یا روان شناختی قرار دارد که به طور معمول با مرد یا زن بودن در ارتباط است.

 • تاریخی

  زمانی که در آن چیزی اتفاق می افتد یا ایجاد شد و چگونگی تاثیر آن بر نحوه تفسیر آن.

 • رشته‌ای و بین‌رشته‌ای

  توضیح نظریه ها، مفاهیم، ​​ایده ها یا متدولوژی هایی که از رشته های دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند، به مسئله تحقیق ریشه در یک رشته دیگر دارد.

 • فلسفی

  توضیح ماهیت ضروری بودن یا پدیده هایی که در ارتباط با مسئله تحقیق است.

 • فیزیکی_فضایی

  فضایی را در اطراف چیزی نشان می‌دهد و این که چگونه آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

  سیاسی

  مربوط به محیط زیستی است که در آن چیزی تولید می شود که نشان دهنده اهداف و برنامه های عمومی آن باشد.

 • اجتماعی

  محیطی از افرادی است که ایجاد چیزی یا مخاطبان مورد نظر را احاطه کرده است، که منعکس کننده چگونگی استفاده و تفسیر افراد در اطراف آن است.

 • زمانی

  مسائل یا حوادث مربوط، یا محدود بودن زمان را نشان می دهد.

پیشینه پژوهش همچنین می تواند خلاصه‌ای از مطالعات مهم مربوط به تحقیقات مربوطه را شامل شود. به‌ویژه زمانیکه بخشی از موضوع بررسی شده با مطالعه کلیدی شما در ارتباط است. در واقع پیشینه پژوهش می‌تواند کلید اصلی موضوع را به دست خواننده بدهد. پس از آن با تکمیل ادبیات پایه و اساس پژوهشی می‌توانید اطلاعات جزئی‌تری را ذکر کنید. در واقع باید سعی کنید یافته های پیشین، مقدمه‌ای برای کار شما باشد.

سامانه پیشینه پژوهش امکانی را فراهم نموده است، که با جستجوی موضوعی به پیشینه پژوهش در مورد موضوع خود دست پیدا کنید. به این ترتیب مطالعات گذشته همراه با نتایج آنان می‌توانید در پایان‌نامه خود ذکر کنید.

 نتیجه گیری:

 پیشینه پژوهش یکی از اجزای مهم پژوهش است. در نظر داشته باشید، در بخش پیشینه پژوهش، بخشی از اطلاعات پس زمینه مقدمه شما عنوان می‌شود. این بخش نباید شامل توضیحات بسیار خاص و طولانی باشد. بلکه پس از ذکر اطلاعات کتابشناختی اثر، چکیده‌ای شامل عنوان،هدف، روش کار و یافته‌های پژوهش ذکر می‌شود. سپس در جملات کوتاه شباهت و تفاوت‌های کار شما با آن مورد بحث شود. معمولاً بین یک یا دو پاراگراف برای هر پیشینه کافی است.

مقاله برگرفته از :

http://libguides.usc.edu/writingguide/background

پاسخی بگذارید

1,536 بازدید از این صفحه انجام شده