پژوهش خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

در دوران دانشجویی، به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی، از شما درخواست می‌شود که روحیه پژوهشگری داشته باشید. اما یک پژوهشگر خوب کیست؟ پژوهش خوب باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟ برای این منظور نیاز است در ذهن خود معیارهایی را برای پژوهش داشته باشیم.

چند ویژگی که یک پژوهش خوب باید دارا باشد: 

مقاله پژوهشی خوب باید سیستماتیک باشد.

مقاله پژوهشی خوب باید از یک منطق منظم پیروی کند.

مقاله پژوهشی خوب باید مرتبط با تخصص پژوهشگر باشد.

مقاله پژوهشی خوب باید توانایی حل مشکل را داشته باشد.

مقاله پژوهشی خوب باید از تعصب بر روی نتایج داده‌ها بپرهیزد.

مقاله پژوهشی خوب باید توانایی به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان داده‌ها را داشته باشد.

مقاله پژوهشی خوب باید توانایی جمع آوری اطلاعات به صورت حداکثری را داشته باشد.

مقاله پژوهشی خوب باید توانایی کاهش خطای آزمایش را داشته باشد.

مقاله پژوهشی خوب باید توانایی توسعه جنبه‌های مختلف تحقیق را داشته باشد.

مقاله پژوهشی خوب باید توانایی داشته باشد یک مشکل خاص را حل کند.

مقاله پژوهشی خوب باید توانایی داشته باشد هزینه‌های مربوط به انجام تحقیق را کاهش دهید.

مقاله پژوهشی خوب باید توانایی داشته باشد زمان جمع‌آوری داده‌ها را  کاهش دهد.

مقاله پژوهشی چکیده‌ای از پژوهش است. این مقاله به سایر محققان تحقیق کمک می‌کند تا کار تحقیقاتی خود را تکمیل و اجرا کنند. تحقیق خوب مقاله ترکیبی مناسب از اندازه نمونه مناسب، بررسی ادبیات مناسب، پژوهش اصولی است. هر پژوهش برای داشتن استاندارد اصلی باید  این ویژگی‌ها را رعایت کند. البته ممکن است در یک پژوهشی لازم یا ممکن نباشد همه موارد را به‌ کار برد.

چند ویژگی که یک پژوهشگر خوب باید دارا باشد: 

یک محقق خوب باید با بازاندیشی و همچنین یک روش انتقادی برای تفکر را اتخاذ کند. علاوه بر این، او باید کار سختی داشته باشد، دشوار، متمرکز و اختصاص داده شده به زمینه خاص خود را مورد علاقه است.

۱٫ پژوهشگر باید از حقیقت سخن بگوید، حقیقت باید هدف او باشد.

۲٫ پژوهشگر باید بتواند تعصب را از بین ببرد. او نباید هیچ مفهومی از پیش تعریف شده را بفهمد؛ در عوض او باید در هنگام جمع آوری اطلاعات، عینی باشد.

۳٫ محقق باید قادر به جمع آوری اطلاعات دقیق و عمیق از پاسخ دهندگان باشد.

۴٫ محقق باید یک ناظر مشتاق این پدیده‌ها باشد و نباید با تقریبی‌ها کنار گذاشته شود.

۵٫ پژوهشگر همیشه باید دقت داشته باشد و باید سعی کند از جزئیات غیر ضروری اجتناب کند.

۶٫ پژوهشگر باید اطلاعات جمع آوری شده را با روحی مثبت و با معیار مناسب تجزیه و تحلیل کرده و تفسیر کند، صرف نظر از نیاز شخصی یا منافع شخصی او.

۷٫ به عنوان یک متخصص علمی، محقق تحقیق باید به اندازه کافی حساس به مشکلات باشد.

۸٫ پژوهشگر باید در برخورد با شرایط دشواری شجاعت اخلاقی کافی داشته باشد و نباید از طریق عدم همکاری متقاضیان یا ماهیت مسئله تحقیق دچار یاس شود.

۹٫ پژوهشگر باید بتواند زمان خود را به طور صحیح استفاده کند. استفاده از ابزارهای مناسب در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. برای مثال نرم‌افزارهای مدیریت استنادی همچون پژوهیار در این زمینه کمک کننده هستند.

پاسخی بگذارید

1,240 بازدید از این صفحه انجام شده