وظایف استاد راهنما

 1. همه کسانی که در آستانه دفاع از پایان‌نامه خود هستند، برای نگارش پایان نامه خود موظف هستند که استاد راهنما انتخاب کنند. چه در دوره کارشناسی ارشد و چه در دوره دکتری نیاز به راهنمایی استاد دارند. دانشجو و استاد در کنار هم پژوهش را پیش می‌برند. از زمان تصویب پروپوزال تا روز دفاع انتظار می‌رود استادان راهنما مواردی را انجام دهند. موارد مهمی که به نظر می‌رسد وظایف استاد راهنما باشد به شرح زیر است:

  1. به طور معمول استاد راهنما باید دارای حداقل مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی و حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره‌های تحصیلات تکمیلی بوده و در این مدت حداقل دو پایاننامه کارشناسی ارشد را راهنمائی کرده باشد.

  2. استاد راهنما ترجیحاً باید از بین استادان داخل دانشگاه انتخاب شود.  در صورت ضرورت، با تصویب شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده، استاد راهنما را میتوان مطابق دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات آموزشی و پژوهشی استاد و متخصصین از بین اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها، یا پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی رسمی انتخاب کرد.

  3. استاد راهنما باید به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده در زمینه موضوع رساله باتوجه به سابقه تحصیل و سوابق تدریس و تحقیق، متخصص باشد.

  4. استاد راهنما الزم است باتوجه به امکانات پژوهشی موجود، کار تحقیقاتی دانشجو را به نحوی هدایت کند تا در موعد مقرر به اتمام برسد و مشکلات موجود باید به موقع به شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده گزارش شود.

  5. استاد راهنما موظف است در هر مرحله از تحقیق گزارش مکتوب از پیشرفت کار دانشجو را از وی درخواست کند. این گزارش پس از تأئید استاد راهنما به شورایتحصیلاتتکمیلی دانشکده یا گروه تسلیم می‌شود و یا حضور وی در یک جلسه تخصصی که اعضای آن توسط همین شورا تعیین می‌گردد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  6. بعد از تکمیل و تدوین رساله که اتمام آن را استاد راهنما اعلام می‌کند، دانشجو موظف است در جلسه‌ای که زمان آن را شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده مشخص می‌نماید، در حضور داوران مطابق مواد مربوط به آیین‌نامه دوره دکتری از رساله خود دفاع نماید.

  7. کیفیت علمی و صحت مطالب رساله دانشجو باید قبل از دفاع توسط استاد راهنما تأیید، سپس به اظلاع شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده رسانده شود.

  8. چنانچه استاد راهنما صالح بداند دانشجو موظف است در یک جلسه پیش دفاع، قبل از جلسه دفاعیه، در حضور استادان گروه یا دانشکده و دانشجویان ذیربط، موضوع تحقیق خود را تشریح نماید.

   استاد راهنما در پژوهیار

  در نرم‌افزار پژوهیار، آیتم پایان‌نامه برای ذخیره اطلاعات مربوط به پایان‌نامه وجود دارد. برای بررسی فیلدهای پایان‌نامه موارد ضروری عبارت‌اند از: عنوان پایان‌نامه، دانشجو، استاد راهنما، استاد مشاور، مقطع پایان‌نامه و نام دانشگاه. پژوهیار با پشتیبانی از همه این اطلاعات، کار را برای ذخیره و استناد به منابع پایان‌نامه‌ای راحت‌تر کرده است.

  نتیجه‌گیری:

  برای استاد راهنما در همه دانشگاه‌ها یک مجموعه وظایفی وجود دارد. برای آگاهی از این وظایف مراجعه به بخشنامه‌های دانشگاه در زمان نگارش پایان‌نامه مفید است. با استفاده از راهنمایی‌های صحیح یک استاد راهنما دلسوز، برای پژوهش مشکلی باقی نخواهد ماند. ارتباط بین دانشجو و استاد راهنما باید مانند همکار باشد تا بتوانند پژوهشی مفیدی را ارائه دهند.

  برگرفته از :

  http://modares.ac.ir/uploads/Res.Rm.Rar.39.pdf

پاسخی بگذارید

1,264 بازدید از این صفحه انجام شده