جستجو و پژوهش

جستجو برای پژوهش امری ضروری است. به این منظور هر پژوهشگر باید یک جستجوگر ماهر نیز باشد. در واقع لغت پژوهشگر (Research)  به معنای دوباره جستجو کردن است. هر پژوهشگر برای رسیدن به نتایج مطلوب خود، بارها بارها جستجو می‌‌کند تا به نتایج مناسب دست پیدا کند.

در فرآیند جستجو، سعی می‌شود موارد به صورت دقیق فیلتر شود. در حالی که در پژوهش، مطالعه سیستماتیک و مطالعه مواد و منابع صورت می‌گیرد. در نتایج پژوهش واقعیت‌ها و نتایج جدیدی به دست آید. اما در نتایج جستجو تنها مسیرهایی برای رسیدن به واقعیت مطرح می‌شود.

جستجو چه زمانی صورت می‌گیرد:

بر اساس تعریف ارائه شده در dictionary.com، جستجو به صورت‌های زیر تعریف شده است:

۱٫ برای رفتن یا دیدن (محل، منطقه، و غیره) با دقت برای پیدا کردن چیزی گمشده: برای مثال وقتی به دنبال نامه‌ای بر روی میز هستیم.

۲٫ برای پیدا کردن چیزی پنهان (مخفی) نگاه کردن یا بررسی (یک فرد، جسم، و غیره) به دقت نگاه کنید: برای مثال پلیس فرد مشکوک را برای سلاح جستجو کرد.
۳٫برای کشف یا بررسی به منظور یافتن چیزی: برای مثال آنها تپه‌ها را برای طلا جستجو کردند.
۴٫برای اطلاعات نگاه کنید، خواندن یا بررسی کردن (یک رکورد، نوشتن، مجموعه و غیره) برای اطلاعات: برای جستجو به عنوان مالکیت؛ برای مثال او در دادگاه برای ثبت سعادت به زمین جستجو کرد.
۵٫نگاهی به سطوح  مختلف و یا در زیر جنبه‌های کشف انگیزه، واکنش، احساس، حقیقت اساسی، و …: برای مثال او چهره‌اش را برای سرنوشت احساسات واقعی‌اش جستجو کرد.

پژوهش چه زمان‌هایی صورت می‌گیرد:

تعریف ارائه شده توسط پل و جین الیس، در کتاب خود «برنامه ریزی و طراحی عملی»، نسخه هشتم؛ در مورد پژوهش به صورت زیر است:
«پژوهش یک فرآیند سیستماتیک جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات (داده‌ها) به منظور افزایش درک ما از پدیده‌ای که ما به آن‌ها علاقه‌مند هستیم و یا در مورد آن‌ها دغدغه‌ای داریم.»

پژوهش‌ها همچنین شامل هشت ویژگی متمایز در مورد پروژه تحقیقاتی هستند:

پژوهش با یک سوال یا مشکل مواجه است.

پژوهش نیازمند بیان دقیق یک هدف است.

پژوهش نیاز به یک برنامه خاص برای ادامه دارد.

پژوهش معمولا مشکل اصلی را به مشکلات زیرمجموعه ای تقسیم می‌کند.

پژوهش به وسیله تحقیقات خاص، سوال یا فرضیه هدایت می شود.

پژوهش برخی از فرضیه های انتقادی را قبول می‌کند.

پژوهش نیاز به جمع آوری و تفسیر داده‌ها در تلاش برای حل مشکل که پژوهش را آغاز کرده است.

پژوهش، می‌توانند در طبیعت، دوره‌ای،و در همه موارد صورت گیرد.

نتیجه گیری:

بر اساس اطلاعات فوق نتیجه گیری می شود که «جستجو» به دنبال چیزی است و در مورد «پژوهش»،  می‌توانیم بگوییم که به چیزی نگاه می‌کنیم. برای استفاده از موتورهای جستجو و نتایج جستجو می‌توانید از پژوهیار برای ذخیره داده‌های خود استفاده کنید.

برگرفته از:
https://www.linkedin.com/pulse/20140906193511-312950802-difference-between-search-and-research

پاسخی بگذارید

579 بازدید از این صفحه انجام شده