اهمیت زبان نگارش در استناددهی

در نگارش مقاله‌های علمی و پژوهشی، بسیار اتفاق می‌افتد که متن مقاله به زبان فارسی است. در استفاده از رفرنس‌ها به منابع اطلاعاتی، با زبان‌های مختلف مانند انگلیسی و عربی استناد داده می‌شود. استفاده از منابع به غیر از منابع فارسی امری اجتناب ناپذیر است. تازه بودن بعضی از موضوعات لزوم استفاده از منابع غیر فارسی را افزایش می‌دهد.

در پژوهیار دو امکانی که در انتخاب زبان خیلی کارگشا است، امکان «انتخاب زبان» و «امکان تبدیل نام نویسنده‌ها به فارسی» است. که در این نوشتار توضیحات آن را بررسی می‌کنیم.

انتخاب زبان

مشخص بودن زبان در استناددهی در رسم‌الخط زبان فارسی، از جهت نمایش (راست به چپ) و بالعکس اهمیت دارد. در نرم‌افزار پژوهیار مشخص نکردن فیلد زبان، خطاهایی را برای درج استناد درون و برون متن ایجاد کرده است. در نسخه‌ی جدید پژوهیار وارد کردن فیلد زبان برای آیتم‌های استناددهی اجباری شده است.

با این امکان در نرم‌افزار ورد، زمانی که دگمه درج استناد را بزنیم، در پنجره انتخاب سند، اگر یک آیتم انتخاب کنید و زبان آن را مشخص نکرده باشید، گزینه‌ی انتخاب زبان فعال می‌شود که مانند تصویر زیر باید برای آن زبان انتخاب کنید.


تبدیل نام نویسنده به فارسی

در بعضی از استانداردهای داخلی شیوه‌نامه‌های استناددهی، درج نام و نام خانوادگی نویسندگان از قواعد خاصی پیروی می‌کند. مثلاً گاهی گفته شده، نام نویسنده در استنادهای درون‌متن از انگلیسی به فارسی برگردانده شود. پژوهیار با اتصال به بانک‌های اطلاعاتی مانند گوگل، قابلیت ترجمه‌ی آنلاین را فراهم کرده است. برای استفاده از این امکان در بخش درج استناد، آیتمی که زبان آن انگلیسی است را انتخاب کنید و تیک گزینه تبدیل نام انگلیسی به فارسی را بزنید تا نام انگلیسی شما به فارسی در متن درج شود. تصویر این امکان را در بخش زیر مشاهده می‌کنید.

نتیجه‌گیری

استفاده از ظرفیت‌های زبان انگلیسی و فارسی در نرم‌افزار پژوهیار بسیار بالا است. نیاز است که با کارایی آن در بخش‌های مختلف نرم‌افزار آشنایی کامل پیدا کنید. درج زبان آیتم در کتابخانه و در زمان استناددهی نکات مهمی هستند. آگاهی از امکانات زبان، از بروز بسیاری از مشکلات نگارشی و استنادی در طول پژوهش جلوگیری می‌کند.

پاسخی بگذارید

1,524 بازدید از این صفحه انجام شده